Polityka prywatności

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Strona internetowa naszego Sklepu posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane przez nasz serwer na komputerze, telefonie albo innym urządzeniu Klienta, służącym do korzystania ze strony internetowej, i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów, a także dostarczają danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu logowania i dokonywania zakupów w Sklepie.

Pliki cookies zapisywane na komputerze, telefonie albo innym urządzeniu Klienta przechowują informacje na temat:

• sesji Użytkownika,

• ostatnio oglądanych produktów,

• aspektów dotyczących preferencji i zainteresowań użytkownika w celu dopasowywania reklam produktów,

• oddania głosu w ankiecie.

Stosowanie plików cookies wymaga zgody Klienta. Strona internetowa PH ASKOT Spółka Jawna Andrzej Skotny, Anna Skotny zapewnia możliwość wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies.

Klient posiada możliwości określenia warunków przechowywania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu lub konfiguracji usługi. W określonych przypadkach wyłączenie plików cookies może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Administratorem danych osobowych jest „Przedsiębiorstwo Handlowe ASKOT Spółka Jawna Andrzej Skotny, Anna Skotny”, ul. Inżynierska 19,53-228 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000091527, REGON: 005954299, NIP: 8980014652, telefon: +48 71 786 70 74, adres e-mail: kontakt@askot.pl.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dane są udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w szczególności tj. informatykom i serwisantom programów komputerowych, stron internetowych, przedsiębiorstwom zajmującym się badaniem aspektów dotyczących preferencji i zainteresowań użytkownika i dopasowywaniem reklam produktów.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.

Pliki cookies są przetwarzane do czasu ich usunięcia przez Klienta bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Klientowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Nie jest stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo-promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres esklep@askot.pl .

Nasz sklep stosuje pliki cookies w celu zapewnienia świadczenia usług oraz dla celów statystycznych. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce prywatności.