VTECH – AUTKO OSOBOWE 60559

36,38

Na stanie. Wysyłka w 24 h.

SKU: 5900511605594 Kategorie: , ,
★ Darmowa wysyłka od 499zł
Masz pytania? Zadzwoń!
+ 48 664 122 320
Zakupy na raty.
Ceny internetowe mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych.

Opis

Każ­de po­je­dyn­cze au­tko samo w so­bie jest świet­ną za­baw­ką! Każ­de au­tko mówi, gra i śpie­wa! Er­go­no­micz­ny kształt za­pro­jek­to­wa­ny zo­stał spe­cjal­nie dla ma­łych dzie­cię­cych rą­czek. Au­tka są kom­pa­ty­bil­ne. Moż­na je łą­czyć z ze­sta­wa­mi serii Tut Tut Autka®. Au­tka re­agu­ją w Punk­tach Roz­po­zna­ją­cych.

Au­tka zo­sta­ły stwo­rzo­ne z pa­sji i na po­trze­by ma­łych dzie­ci. Za­baw­ki roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i wy­obraź­nię.

Możesz lubić także…

 • VTECH – AUTKO WYŚCIGÓWKA 60555

  36,38
 • VTECH – REMIZA STRAŻACKA 60813

  143,64
 • VTECH – AUTO POLICJA 60557

  36,38
 • VTECH – AUTKO STRAŻ POŻARNA 60553

  33,80